Bên cạnh bản thử nghiệm thứ ba của Firefox 7.0, Mozilla cũng vừa phát hành bản cập nhật đầu tiên cho Firefox 6.0.

Giao diện Firefox 6.0.1


File cài đặt Firefox 6.0.1 và Firefox 7.0 Beta 3 cho Windows, Linux, Mac được cung cấp tại địa chỉ:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Firefox 6.0.1 cho Mac[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]bài viết chi tiết [You must be registered and logged in to see this link.]

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)