Mega VIVO -Chia sẻ kiến thức và phần mềmLog in

Mega VIVO -Chia sẻ kiến thức và phần mềm


Lễ viếng nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Share

20110910
Lễ viếng nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Lễ viếng nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công
(Dân trí) - Từ 8 giờ sáng, lễ viếng nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công diễn ra trang trọng và xúc động. Đến dự lễ viếng có các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo các địa phương...
Lễ viếng diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh.

Từ rất sớm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo khác đã đến chia buồn cùng gia đình, thân nhân của đồng chí Võ Chí Công.
Trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công - anh Năm Công, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo xuất sắc có nhiều sáng tạo, người con ưu tú của dân tộc suốt cuộc đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước”.
Trong giây phút tiếc thương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nguyện rằng: “Với lòng tiếc thương vô hạn, chúng tôi nguyện sẽ vững vàng kế tục sự nghiệp mà đồng chí đã suốt đời cống hiến, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”.




Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các vị trong Ban chấp hành Trung ương Đảng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến viếng



Chia sẻ sự mất mát của gia đình, thân nhân nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nghiêng mình nhìn lại lần cuối gương mặt nhà lãnh đạo xuất sắc.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kính cẩn trước anh linh nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công


Lãnh đạo Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh


Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải chia buồn với gia đình





Đông đảo đại diện các cơ quan, ban ngành cùng người dân đã đến viếng nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.
Trung Kiên - Lê Phương


_________________

Comments

No Comment.
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum