Chào các bạn.

Forum vừa giới thiệu với các bạn ẩn văn bản
Bạn làm theo hướng dẫn sau .

Bôi đen đoạn văn bản cần HIDE , ấn vào Others sau đó chọn spoiler
nó sẽ có dạng như sau

Code:

[spoiler]Ví dụ[/spoiler]

Nếu thấy chữ spoiler quá nhàm chán bạn có thể thay bằng

Code:

[spoiler=hiện]ví dụ[/spoiler]

demo
hiện :
ví dụ

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)