Click vào Lý lịch : chuyển qua thẻ Friends and foes (ảnh minh họa)

Ngoài ra có thể thêm/xóa "bạn" hoặc "kẻ thù" nhanh hơn bằng cách vào trang profile của thành viên đó.

Chú ý : Khi thêm "kẻ thù" đồng nghĩa với việc từ chối yêu cầu kết bạn, từ chối nhận bất kì tin nhắn riêng nào từ "kẻ thù".Mặc định, bài biết của "kẻ thù" sẽ không hiển thị với bạn mà chỉ hiện thông báo như ảnh dưới. Có thể click "Display this post" để xem.

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)