Khỏi nói nhiều về game này Website Online tại VN [You must be registered and logged in to see this link.]

Đây là bản mới ra của nước ngoài vừa có tại VN.

Mọi người down các phần sau về và cài đặt theo Video Guide

Link:

Video Guide:

Mã:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Server:

Mã:
[You must be registered and logged in to see this link.]
MSSQL 2005:

Mã:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Client

Mã:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Game đã TEST mọi người thấy được Thank cho mình nháGame có thêm phần chỉnh sửa cho nhân vật của bạn.Nhưng vì đây là 1 game hay nên mình nghỉ không nên dùng. Nếu mọi người thích mình sẽ up lên luôn...

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)