Vô vấn đề chính lun khỏi giới thiệu , tự mình trải nghiệm là biết
Call of Duty 1
Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Code:
td4vn.com hoặc td4vn.net
Call of Duty : United Offensive
Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Code:
td4vn.com
Call of Duty 2

Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]

Pass : congtruongit.com

Down về bỏ cái đuôi .ctit đi.
Đã test chơi ngon bơ lun
Nguồn gamesvn

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)