Tình hình là mình reg được 1 code 1 năm, mình không sử dụng nên share cho anh em.
C38637894H1200A0912-R5RRENF3.
chúc mọi người vui nha.

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)