CÁC PHẦN MỀN CẦN THIẾT:


PHẦN MỀN JOIN FILM:


Phần mền join các file __.a, __.b...

FFSJ

[You must be registered and logged in to see this link.]

Phần mền join film file 001 002...

HJSplit

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


PHẦN MỀN HỖ CHỢ DOWNLOAD MEDIAFIRE:

[You must be registered and logged in to see this link.]

Download Sub:

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)