Tờ báo News VIVO sẽ được ra mắt sáng thứ 5 hàng tuần mong anh em đón đọc
Tối nay mình sẽ cho ra mắt News VIVO Số 1
Diễn đàn đang cần tuyển 1 số thành viên làm báo
Mọi chi tiêt xin vui lòng liên hệ với BQT
Thân
Mega VIVO

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)