thấy nhiều bạn gặp tình trạng key die, add key mới còn sống khác vào nhưng không được nên tôi mở topic này hướng dẫn các bạn cách khắc phục.

Khởi động máy vào safe mode
- Vào my computer
- Chọn tab Tools => Folder options => view
- Kích
+ Chọn Show hidden files and folders
+ Bỏ chọn Hide extensions for knows file types
+ Bỏ chọn Hide protected operating system files
- Apply => ok
- Kích mở ổ C => documents and settings => all users => application data => alwil software => avast5
- Xóa file license.avastlic
- Khởi động lại máy vào win bình thường rồi add key mới là xong.

_________________
 khắc phục hiện tượng add key không được 100426011903-794-292