Hình của em nó đây. Các bác xem qua nhé.

 Công cụ tạo key cho avast nhanh chón 863973e1ffaaa8455c6970842732128b710ad4526adc102e6b1a9f12270b37bd6g

Đây là keygen, dùng để tạo key:

 Công cụ tạo key cho avast nhanh chón 3963fe442cf1c7faef76e05add81d5c7a6116e41145c45bcf84b205b4ccabc246g

link tới em nó đây (không có Virus đâu: Đã test bằng Kaspersky Pure)
[You must be registered and logged in to see this link.]

link cài đặt thì vào [You must be registered and logged in to see this link.]

_________________
 Công cụ tạo key cho avast nhanh chón 100426011903-794-292