Avira Antivir Virus Definition Avira-Antivir-Virus-Definition-File-Update-1:Avira Antivir Virus Definition BitTorrent

Avira Antivir Virus Definition Avira-Antivir-Virus-Definition-File-Update-2:Avira Antivir Virus Definition BitTorrent

Trong số hiện nay của các virus mới và các phần mềm độc hại đang gia tăng liên tục. Các sản phẩm AntiVir cung cấp như một loại virus chuyên nghiệp và bảo vệ phần mềm độc hại thông qua một tập tin định nghĩa cái gọi là virus, được cập nhật nhiều lần trong ngày.

Avira Antivir Virus Definition File Update làm việc ..

Biên tập viên xem xét cho Avira Antivir Virus Definition Cập nhật ngày 27 tháng 3 2011
Avira Thông tin chứa mới nhất Avira Antivir Virus Definition và sẽ giúp bạn giữ chống vi rút cập nhật. Điều này có nghĩa rằng PC của bạn sẽ được bảo vệ chống lại các virus mới nhất, malware hay trojan xuất hiện trên thị trường mỗi ngày.

Bạn có thể sử dụng bộ chữ ký bất kỳ thời gian bạn có khó khăn trong việc cập nhật Avira tự động, thông qua các module cập nhật. Ngoài ra, xin lưu ý rằng Avira Thông tin được phát hành hàng ngày. Chỉ cần tải nó về máy tính của bạn và quá trình cập nhật sẽ có nhiều như bạn sẽ làm một bản cập nhật trực tuyến.

Avira dẫn sử dụng cập nhật là một giải pháp thực sự hữu ích mà chúng tôi muốn giới thiệu với mọi người.

Đây là 2 bản update:
Avira Antivir Virus Definition Cập nhật 27 tháng 3
Avira Antivir Virus Definition Buton_dld: [You must be registered and logged in to see this link.]

Avira Antivir Virus Definition Cập nhật 28 tháng 3, 2011 :[You must be registered and logged in to see this link.]
Thử nghiệm phần mềm gián điệp miễn phí:

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)