Mega VIVO -Chia sẻ kiến thức và phần mềmLog in

Mega VIVO -Chia sẻ kiến thức và phần mềm


descriptionWCW/nWo Superbrawl VIII: Chris Jericho vs. Juventud Guerrera (Mask vs. Title Match) EmptyWCW/nWo Superbrawl VIII: Chris Jericho vs. Juventud Guerrera (Mask vs. Title Match)

more_horiz
Phần 1


_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)

descriptionWCW/nWo Superbrawl VIII: Chris Jericho vs. Juventud Guerrera (Mask vs. Title Match) EmptyRe: WCW/nWo Superbrawl VIII: Chris Jericho vs. Juventud Guerrera (Mask vs. Title Match)

more_horiz
Phần 2

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum