Từ điển Y-Khoa Anh-Việt

Từ điển Y-Khoa Anh-Việt Full Hinhbia[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


Or Download Full - Mediafire:
[You must be registered and logged in to see this link.]


Code:
Pass: TheHaj-Vn-Zoom
[/b]

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)