Walaoke là một phần mềm karaoke có thể chơi hết đủ loại format. Muốn hát karaoke trên computer thì phải có Walaoke. Muốn chọn bài hát bằng 6 số cũng được.

 [MF+DL]Walaoke 2.10  PlayerScreenshot_vn

BÂY GIỜ ĐĂNG KÝ PHẦN MỀM LÀ MIỂN PHÍ!

Bạn chỉ cần vô diễn đàn đăng ký, xong cho một câu ý kiến tới phần mêm này (nhưng không phải câu xin key) rồi email tên của bạn tới [You must be registered and logged in to see this link.] . Ròi mình sẽ lam code cho.

- Hỗ trợ AVI,MKV,DAT,VOB,MPG,FLV,WMV với format mà có directshow codecs.
- Hỗ trợ MP3 + CDG, MP3 + LRC, and MP3 + XMLfiles.
- Hỗ trợ hết tất cả các format này với LRC file. AVI,MKV,DAT,VOB,MPG,FLV,WMV.
- Lời hát trên màn hình nền của mình hay là webcam.
- Có thể chơi video file mà chỉ dùng nhặc còn video của mình.
- Hỗ trợ MIDI, KAR, file.
- Có Song List với Reserved List, lúc chọn bài hát thì bài sẽ vô Reserved List trước khi chơi.
- Có thể dùng 6 số để chọn bài hát. In ra cái song list xong bấn số để chơi nhạc trong song list.
- Có thể kiếm bài hát tiếng việt không cần đánh dấu.
- Chữ hiện lên khác màu lúc phân biệt Nam, Nư hoặc Sông Ca.
- Có thể save default audio track or audio channel. Tốt nhất lúc chơi karaoke VCD, DVD.

Hướng dẫn cách dùng Walaoke.


Cách dùng main control.

 [MF+DL]Walaoke 2.10  Screenguide

1) Đây là tên nhạc đang chơi.
2) Bấm nút ngừng sẽ ngừng nhạc đang chơi.
Nếu có mở RESERVED LIST.
- REWIND sẽ chơi lại nhạc đang chơi từ đầu.
- NEXT sẽ bỏ bài đang chơi để chơi bài ké trong RESERVED LIST.
Nếu không có mở RESERVED LIST.
- REWIND sẽ chơi bài trước trong PLAYLIST.
- NEXT sẽ chơi bài sau trong PLAYLIST.
3) Mở để tải nhạc vào SONGLIST và thay hết tất cả nhạc trong SONGLIST.
4) Bấm nút chìa khóa sẽ mơ/ cái setup dialog.
5) RESERVED LIST cho mình biết có bài nào đã chọn.
6) SONGLIST lúc RESERVED LIST có mở, PLAYLIST lúc RESERVED LIST không có mở.
Nếu có mở RESERVED LIST.
- Doubleclick trên bài hát thì sẽ chuyển nhặc qua RESERVED LIST.
- Nếu không có nhặc đang chơi thì nhạc sẽ chơi liền.
- Nếu có nhặc đang chơi thì sẽ chuyển nhặc qua RESERVED LIST.Nhạc đang chơi không ngừng.
- Nếu nhặc chơi xong thì sẽ chơi bài ké trong RESERVED LIST, xong xóa bài đó đi.
Nếu không có mở RESERVED LIST.
- Doubleclick trên bài hát thì sẽ ngưng nhạc đang chơi, xong chơi nhặc mới chọn.
- Lúc chơi xong nhạc, bài ké trong PLAYLIST sẽ tự động chơi.


Hướng dẫn cách thay hình ảnh của màn hình nền.


 [MF+DL]Walaoke 2.10  Setup2

1. Bấm nút chìa khóa để vô Setup. Rồi nhấn vào Tab: Audio/Video.
2. Rồi nhấn "Select", chọn nơi chứa các file video mà bạn muốn hiển thị khi hát.

Nếu bạn muốn dùng máy quay video hay là webcam làm màn hình nền thì chọn Camera.

Cái "Use Original Video" chỉ có dùng lúc chơi nhạc có video (MPG, AVI, WMV, FLV).
Nếu chơi nhặc có video, bình thường nhặc với video sẽ chơi trong file đó.
Nhưng nếu không có check "Use Original Video" thì nhặc sẽ chơi trong file còn video sẽ dùng chỗ
"Background Video".

Trong ví dụ này. Nếu bạn chơi MyVideo.mpg mà không check "Use Original Video" thì nhặc
sẽ chơi trong MyVideo.mpg nhưng video sẽ chơi trong RiverFlow.mpg.

Hướng dẫn cách dùng MIDI DVD.

 [MF+DL]Walaoke 2.10  Setup3

1. Bấm nút chìa khóa để vô Setup. Rồi nhấn vào Tab: MIDI DVD Setup.
2. Nhấn vô nút Browse để chọn chỗ có file trong đĩa là được.

Trong ví dụ này. đĩa ở trong ổ đĩa F:\. Nếu bạn muốn chạy nhanh hơn, bạn cần chuyển file vô ổ đĩa cứng. Rồi bạn có thể dùng 6 số để chọn bài hát.

Download
 [MF+DL]Walaoke 2.10  Homepage[You must be registered and logged in to see this link.]
Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Hay:
 [MF+DL]Walaoke 2.10  Down [MF+DL]Walaoke 2.10  Download_mediafire
Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Bạn cần có thêm Codec để chương trình có thể hát tốt các bài hát
[You must be registered and logged in to see this link.]
Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Dữ liệu bài hát
+ Dữ liệu hơn 3200 bài cóa Tiếng Việt và tiếng Anh + Danh sách - List
Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]
+ Đĩa Karaoke California 6 số - Vol 11
Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]
+ DVD Karaoke California 6 số - Vol.12
Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]

nguồn từ: [You must be registered and logged in to see this link.]

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)