Dushare là một dịch vụ trực tuyến miễn phí được xây dựng nhằm mục đích giúp mọi người có thể chia sẻ các tập tin với nhau được dễ dàng hơn. Điểm đặc biệt của dịch vụ này nó làm việc dựa trên phương thức kết nối ngang hang theo thời gian thực do đó bạn không cần phải tải tập tin cần chia sẻ của mình lên máy chủ, ngay khi bạn ra lệnh " gửi" thì ở bên phía người nhận, họ đã có trong tay mình tập tin đó.
Cách sử dụng dịch vụ này như sau:
Đầu tiên, bạn truy cập địa chỉ [You must be registered and logged in to see this link.] trên giao diện của trang chủ, bạn đánh dấu vào tùy chọn Password Protected nếu muốn bảo vệ tập tin của mình bằng mật khẩu, sau đó nhấn vào nút Send a file (màu đỏ) bạn sẽ được chuyển sang một trang mới.
Chia sẻ tập tin trực tiếp theo thời gian thực 12

Trên trang này, bạn nhập mật khẩu bảo vệ tập tin trong khung có dòng chữ Enter your password here và nhấn vào nút Select file để chọn tập tin muốn chia sẻ trên máy tính của mình.
Chia sẻ tập tin trực tiếp theo thời gian thực 2

Chọn xong, bạn sẽ thấy không hề có bất cứ quá trình upload nào diễn ra mà thay vào đó là một trang mới xuất hiện, bạn nhấn vào nút Copy để sao chép địa chỉ chia sẻ tập tin của bạn ở phía sau vào Clipboard rồi gửi địa chỉ đó cho người nhận ( gửi cả mật khẩu nếu có )
Chia sẻ tập tin trực tiếp theo thời gian thực 32

Đối với người nhận, khi họ truy cập vào địa chỉ mà bạn gửi, họ sẽ phải nhập mật khẩu vào khung có dòng chữ Enter password here to continue rồi nhấn nút GO
Chia sẻ tập tin trực tiếp theo thời gian thực %C4%90%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20nh%E1%BA%ADn,%20khi%20h%E1%BB%8D%20truy%20c%E1%BA%ADp%20v%C3%A0o%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89%20m%C3%A0%20b%E1%BA%A1n%20g%E1%BB%ADi,%20h%E1%BB%8D%20s%E1%BA%BD%20ph%E1%BA%A3i%20nh%E1%BA%ADp%20m%E1%BA%ADt%20kh%E1%BA%A9u%20v%C3%A0o%20khung%20c%C3%B3%20d%C3%B2ng%20ch%E1%BB%AF%20Enter%20password%20here%20to%20continue%20r%E1%BB%93i%20nh%E1%BA%A5n%20n%C3%BAt%20GO

Nếu nhập đúng, họ sẽ thấy như hình bên dưới. Bây giờ đề lưu tập tin vào máy tính thì họ chỉ việc nhấn vào nút Save. Ngoài ra, bạn cũng có thể yêu cầu người nhận thông báo với mình khi họ nhận tập tin bằng cách sử dụng khung chat nhỏ ở góc bên trái trên cùng.
Chia sẻ tập tin trực tiếp theo thời gian thực 6

Lưu ý: Trong quá trình gửi tập tin, bạn không được đóng cửa sổ trình duyệt hay tắt máy tính.
Theo xhtt

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)