Phần mềm học tiếng Pháp dành cho người mới bắt đầu TiengPhapChoNguoiBatDau

Phần mềm học tiếng Pháp rất dễ sử dụng, dành cho những người mới bắt đầu...

THÔNG TIN DOWNLOAD TẠI [You must be registered and logged in to see this link.]

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)