Tây du kí :
Hoat HÌnh Tây Du Ký HTV3......... 1735201649-3-1b001
Tập 1 :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 2 :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 3 :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 4 :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 6 :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 7 :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 8 :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 9 :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 10 :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 11 :
[You must be registered and logged in to see this link.] Tập này ghi mham là 13 nhé các bạn
Tập 12 :
[You must be registered and logged in to see this link.]
tập 13 :
[You must be registered and logged in to see this link.]
tập 14 :
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 15 :
[You must be registered and logged in to see this link.]

các tập còn lại thì các bạn cứ tìm từnng trang nhé ....!

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)