<blockquote style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 65px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word; display: inline; background-image: url(http://tvb-ffvn.vn/static/image/common/icon_quote_e.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; line-height: 1.6; zoom: 1; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">[b]KHỦNG LONG CON HAM ĂN[/b]

Khủng Long Con Ham Ăn - 51/51 - FFVN Lồng Tiếng Muka


Diễn viên lồng tiếng:
Năm Canh (Bích Ngọc lồng)
Sơ Diệp (Huỳnh Hoa lồng)
Ba Sơ Diệp (Thế Phương lồng)
Mẹ Sơ Diệp (Thanh Phúc lồng)
Diệp Nguyệt (Bích Ngọc lồng)
Tam Thái (Nguyễn Vinh lồng)
Lệ Hoa (Thanh Phúc lồng)
Giáo sư (Trung Châu lồng)

DOWNLOAD</blockquote>

Tập 01: Chú khủng long ra đời
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]


Tập 02:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]


Tập 03:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 04:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 05:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 06:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 07:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 08:
[You must be registered and logged in to see this link.]
|| [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 09:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 10:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 11:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 12:
[You must be registered and logged in to see this link.]
|| [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 13:
[You must be registered and logged in to see this link.]
|| [You must be registered and logged in to see this link.]


Tập 14:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 15:
[You must be registered and logged in to see this link.]
|| [You must be registered and logged in to see this link.]


Tập 16:
[You must be registered and logged in to see this link.]
|| [You must be registered and logged in to see this link.] || Nhạc phim tập 16: Đoạn mưa sao băng | [You must be registered and logged in to see this link.] |

Tập 17:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 18:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 19:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 20:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 21:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 22:
[You must be registered and logged in to see this link.]
|| [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 23:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 24:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.] || Nhạc phim tập 24: Đoạn khinh khí cầu | [You must be registered and logged in to see this link.] |

Tập 25:
[You must be registered and logged in to see this link.] || MegaUpload

Tập 26:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 27:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 28:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 29:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 30:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 31:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 32:
[You must be registered and logged in to see this link.] ||[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 33:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 34:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 35:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 36:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 37:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 38:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 39:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 40:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 41:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 42:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 43:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 44:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 45:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 46:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 47:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 48:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 49:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 50:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 51:
[You must be registered and logged in to see this link.] || [You must be registered and logged in to see this link.]


Link MEGA1280 (reup bởi vanness)
[You must be registered and logged in to see this link.]

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)