Bút chì thông minh, một chương trình rất hay cho các em nhỏ tuổi (3- 6 tuổi).
Bút chì thông minh - dành cho các em nhỏ tuổi!!! Giaodienchinh
Giúp các em biết:
- Xem đồng hồ
Bút chì thông minh - dành cho các em nhỏ tuổi!!! Xemdongho2
- Làm quen với chữ cái đồ vật.
Bút chì thông minh - dành cho các em nhỏ tuổi!!! Lamquenchucaivadovat
- Làm quen với các con số.
Bút chì thông minh - dành cho các em nhỏ tuổi!!! Lamquenvoiconso
- Tập quan sát và nhận biết.
Bút chì thông minh - dành cho các em nhỏ tuổi!!! Quansat

Link down:
[You must be registered and logged in to see this link.]


Pass: cuonglasuco.

[You must be registered and logged in to see this link.]


Giải nén rồi mount vào ổ ảo (tôi hay dùng PowerIso).
Rồi vào thư muc setup mà cài đặt.
Chú ý: Khi chạy chương trình cần có ổ cd để lấy dữ liệu, nên bạn phải mount nó vào ổ ảo khi chạy.
Link này tồi mới up lên drive.com (14/08/2008). Đảm bảo không bao giờ die ( Trừ khi drive.com die)

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)