Cái này do ông tập đoàn điện lực EVN mua roài
các ông yên tâm sử dụng nhé
Search trên mạng toàn là link Ziddu, rapid chán òm
Link media cho nó lành nhé

[You must be registered and logged in to see this link.]

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)