Giao diện chính:
Phần mềm nhắn tin miễn phí không giới hạn 1-5
1: Nhập số điện thoại người nhận:
Vd: 0123456789 thì ta gõ vào 84123456789 (bỏ số 0 ở đầu).
2: Nhập nội dung tin nhắn (<160 ký tự)
3: Nhập mã bảo vệ giống với trong hình.
Và click nút Gửi tin.
Ngoài ra, còn một số chức năng:
Lưu tin nhắn: Lưu tin nhắn đã gửi
Clear: Xóa tất cả
About: Thông tin về tác giả
Update: Cập nhật phiên bản mới nhất
Reload: Nếu hình ảnh không hiển thị, click vào Reload để thay đổi hình ảnh khác
Kiểm tra: Kiểm tra địa chỉ IP của mình
Mở File: Mở file chứa thông tin proxy (khi bị khóa vì gửi quá nhiều)
Phần mềm viết dựa trên website Free SMS: For-ever.us
*Note: Nếu không nhắn được, bạn check vào lưu tin nhắn và gửi lại nhé
Download:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Còn người kia gửi thì gửi vô số điện thoại của mình, chứ Reply lại số kia là mất 2k đó

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)