Download links cập nhật trong folder
Quote:

Fileserve
[You must be registered and logged in to see this link.]
Filesonic
[You must be registered and logged in to see this link.]
Uploadstation
[You must be registered and logged in to see this link.]
Wupload
[You must be registered and logged in to see this link.]

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)