Trọn Bộ Phim Cổ Tích Việt Nam 56 Truyện 4 dvd Multi link _fill_300_31826


trọn bộ cổ tích việt nam 56 truyện 4 dvd là món quà thanksgiving mình tặng anh em

4 dvd được up lên 3 host fileserve,bitshare và filesonic
các bạn chọn 1 trong 3 host để down

link fileserve và bitshare có thể thay thế cho nhau,ví dụ down phần 001 của fileserve và down phần 002 của bitshare vẫn có thể ghép file

1 dvd gồm 5 vts, từ vts 1 đến vts 5,1 vts thì chia làm 3 hoặc 4 phần ví dụ vts 1.001,vts 1.002,vts 1.003,ngoại trừ vts 5 vẫn là 1 file

các bạn down và ghép các vts lại sao cho 1 dvd sẽ gồm 5 vts,vts 1,vts 2,vts 3,vts 4 và vts 5 sau đó các bạn dùng phần mềm nero ghi đĩa theo dạng dvd-video các bạn sẽ được đĩa dvd,

hiện tại mình còn thiếu 3 vts của vol 4 mình sẽ up lên từ từ các bạn cứ thong thả mà down nhé,ai ko hiểu gì cứ reply mình sẽ trả lời

[SIZE="6"]chú ý xài phần mềm Jdownloader để được tốc độ cao khi download 3 host [/SIZE]

[SIZE="6"]cổ tích việt nam vol 1[/SIZE]
list
1 ăn khế trả vàng
2 ai mua hành tôi
3 cậu bé thông minh
4 bụng làm dạ chịu
5 sự tích cây nêu ngày tết
6 mụ phù thủy và bầy trẻ
7 người hóa dế
8 thầy lang bất đắc dĩ
9 phượng hoàng đất
10 hà rầm hà rạc
11 đúc người
12 chàng đốn củi và con tinh
13 vua heo
14 thạch sùng
15 sự tích trái dưa hấu

đĩa 1 gồm 5 vts,từ vts 01_1 cho đến vts 01_5

[SIZE="5"]link fileserve[/SIZE]
CODE:vts 01_1 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 01_1.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_1.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_1.003
[You must be registered and logged in to see this link.]

vts 01_2 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 01_2.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_2.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_2.003
[You must be registered and logged in to see this link.]

vts 01_3 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 01_3.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_3.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_3.003
[You must be registered and logged in to see this link.]

vts 01_4 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 01_4.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_4.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_4.003
[You must be registered and logged in to see this link.]

vts 01_5 chỉ có 1 file duy nhất
vts 01_5
[You must be registered and logged in to see this link.]
sau khi nối lại các file để có các vts 01_1,vts 01_2,vts 01_3,vts 01_4 và vts 01_5 các bạn có thể dùng chương trình nero ghi đĩa theo dạng dvd-video để có dĩa dvd cổ tích việt nam vol 1

[SIZE="5"]link bitshare[/SIZE]
CODE:vts 01_1 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 01_1.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_1.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_1.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_2 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 01_2.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_2.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_2.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_3 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 01_3.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_3.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_3.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_4 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 01_4.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_4.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_4.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_5 chỉ có 1 file duy nhất
vts 01_5
[You must be registered and logged in to see this link.]
sau khi nối lại các file để có các vts 01_1,vts 01_2,vts 01_3,vts 01_4 và vts 01_5 các bạn có thể dùng chương trình nero ghi đĩa theo dạng dvd-video để có dĩa dvd cổ tích việt nam vol 1

[SIZE="5"]link filesonic[/SIZE]
CODE:vts 01_1 gồm 4 file 001,002,003,004 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 01_1 .001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_1.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_1.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_1.004
[You must be registered and logged in to see this link.]

vts 01_2 gồm 4 file 001,002,003,004 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 01_2.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_2.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_2.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_2.004
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_3 gồm 4 file 001,002,003,004 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 01_3.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_3.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_3.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_3.004
[You must be registered and logged in to see this link.]

vts 01_4 gồm 4 file 001,002,003,004 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 01_4.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_4.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_4.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_4.004
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 01_5 chỉ duy nhất 1 file
vts 01_5
[You must be registered and logged in to see this link.]
sau khi nối lại các file để có các vts 01_1,vts 01_2,vts 01_3,vts 01_4 và vts 01_5 các bạn có thể dùng chương trình nero ghi đĩa theo dạng dvd-video để có dĩa dvd cổ tích việt nam vol 1

[SIZE="6"]cổ tích việt nam vol 2 [/SIZE]
list
16 sự tích cây chổi
17 xét xử tài tình
18 mũi dài
19 sự tich con khỉ
20 chiếc áo tàng hình
21 sự tích dã tràng
22 thạch sanh lý thông
23 miếng trầu kỳ diệu
24 chàng rể thong manh
25 cây tre trăm đốt
26 chàng ngốc phiêu lưu ký
27 hai cô gái và cục bướu
28 nói dối như cuội
29 quận gió
30 hoàng tử cứu mẹ

[SIZE="5"]link fileserve[/SIZE]
CODE:vts 02_1 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file

vts 02_1.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_1.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_1.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_2 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file

vts 02_2.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_2.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_2.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_3 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file

vts 02_3.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_3.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_3.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_4 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file

vts 02_4.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_4.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_4.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_5 chỉ có 1 file duy nhất
vts 02_5
[You must be registered and logged in to see this link.]
sau khi nối lại các file để có các vts 02_1,vts 02_2,vts 02_3,vts 02_4 và vts 02_5 các bạn có thể dùng chương trình nero ghi đĩa theo dạng dvd-video để có dĩa dvd cổ tích việt nam vol 2

[SIZE="5"]link bitshare[/SIZE]
CODE:vts 02_1 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 02_1.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_1.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_1.003
[You must be registered and logged in to see this link.]

vts 02_2 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 02_2.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_2.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_2.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_3 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 02_3.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_3.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_3.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_4 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 02_4.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_4.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_4.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_5 chỉ có 1 file duy nhất
vts 02_5
[You must be registered and logged in to see this link.]
sau khi nối lại các file để có các vts 02_1,vts 02_2,vts 02_3,vts 02_4 và vts 02_5 các bạn có thể dùng chương trình nero ghi đĩa theo dạng dvd-video để có dĩa dvd cổ tích việt nam vol 2


[SIZE="5"]link filesonic[/SIZE]
CODE:vts 02_1 gồm 4 file 001,002,003,004 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 02_1.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_1.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_1.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_1.004
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_2 gồm 4 file 001,002,003,004 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 02_2.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_2.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_2.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_2.004
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_3 gồm 4 file 001,002,003,004 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 02_3.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_3.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_3.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_3.004
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_4 gồm 4 file 001,002,003,004 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 02_4.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_4.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_4.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_4.004
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 02_5 chỉ có 1 file duy nhất
vts 02_5
[You must be registered and logged in to see this link.]

sau khi nối lại các file để có các vts 02_1,vts 02_2,vts 02_3,vts 02_4 và vts 02_5 các bạn có thể dùng chương trình nero ghi đĩa theo dạng dvd-video để có dĩa dvd cổ tích việt nam vol 2

[SIZE="6"]cổ tích việt nam vol 3[/SIZE]
list
31 con chim khách nhiệm màu
32 cường bạo đại vương
33 gái ngoan dạy chồng
34 mưu trí đàn bà
35 của thiên trả địa
36 tam và tứ
37 tấm cám
38 sự tích con muỗi
39 học trò và con quỷ
40 bài học nhớ đời
41 lấy chồng dê
42 chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
43 sự tích quả roi
44 nàng xuân hương

[SIZE="5"]link fileserve[/SIZE]
CODE:vts 03_1 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 03_1.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_1.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_1.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_2 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 03_2.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_2.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_2.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_3 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 03_3.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_3.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_3.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_4 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 03_4.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_4.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_4.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_5 chỉ có 1 file duy nhất
vts 03_5
[You must be registered and logged in to see this link.]
sau khi nối lại các file để có các vts 03_1,vts 03_2,vts 03_3,vts 03_4 và vts 03_5 các bạn có thể dùng chương trình nero ghi đĩa theo dạng dvd-video để có dĩa dvd cổ tích việt nam vol 3

[SIZE="5"]link bitshare[/SIZE]
CODE:vts 03_1 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 03_1.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_1.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_1.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_2 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 03_2.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_2.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_2.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_3 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 03_3.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_3.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_3.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_4 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 03_4.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_4.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_4.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_5 chỉ có 1 file duy nhất
vts 03_5
[You must be registered and logged in to see this link.]
sau khi nối lại các file để có các vts 03_1,vts 03_2,vts 03_3,vts 03_4 và vts 03_5 các bạn có thể dùng chương trình nero ghi đĩa theo dạng dvd-video để có dĩa dvd cổ tích việt nam vol 3


[SIZE="5"]link filesonic[/SIZE]
CODE:vts 03_1 gồm 4 file 001,002,003,004 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 03_1.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_1.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_1.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_1.004
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_2 gồm 4 file 001,002,003,004 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 03_2.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_2.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_2.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_2.004
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_3 gồm 4 file 001,002,003,004 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 03_3.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_3.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_3.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_3.004
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_4 gồm 3 file 001,002,003,004 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 03_4.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_4.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_4.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_4.004
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 03_5 chỉ có 1 file duy nhất
vts 03_5
[You must be registered and logged in to see this link.]

sau khi nối lại các file để có các vts 03_1,vts 03_2,vts 03_3,vts 03_4 và vts 03_5 các bạn có thể dùng chương trình nero ghi đĩa theo dạng dvd-video để có dĩa dvd cổ tích việt nam vol 3

[SIZE="6"]cổ tích việt nam vol 4[/SIZE]
list
45 bính và đinh
46 sự tích trầu cau
47 đồng tiền vạn lịch
48 hồn trương ba da hàng thịt
49 thần giữ của
50 kiện cây đa
51 sinh con rồi mới sinh cha
52 người thợ mộc nam hoa
53 đầy tớ và tên trộm
54 ba chàng thiện nghệ
55 chàng học trò nghèo và ngọc hoàng
56 sự thích thành hoàng sống

[SIZE="5"]link fileserve[/SIZE]
CODE:vts 04_1 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 04_1.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_1.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_1.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_2 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file

vts 04_2.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_2.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_2.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
4.3 001 to 003
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
4.4 001 to 003
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
4.5end
[You must be registered and logged in to see this link.]

sau khi nối lại các file để có các vts 04_1,vts 04_2,vts 04_3,vts 04_4 và vts 04_5 các bạn có thể dùng chương trình nero ghi đĩa theo dạng dvd-video để có dĩa dvd cổ tích việt nam vol 4

[SIZE="5"]link bitshare[/SIZE]
CODE:vts 04_1 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 04_1.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_1.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_1.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_2 gồm 3 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file

vts 04_2.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_2.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_2.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
4.3 001 to 003
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

4.4 001 to 003
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

4.5end
[You must be registered and logged in to see this link.]

sau khi nối lại các file để có các vts 04_1,vts 04_2,vts 04_3,vts 04_4 và vts 04_5 các bạn có thể dùng chương trình nero ghi đĩa theo dạng dvd-video để có dĩa dvd cổ tích việt nam vol 4

[SIZE="5"]link filesonic[/SIZE]

CODE:vts 04_1 gồm 4 file 001,002,003 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file
vts 04_1.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_1.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_1.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_1.004
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_2 gồm 4 file 001,002,003,004 dùng FFSJ hoặc hjsplit để nối file

vts 04_2.001
[You must be registered and logged in to see this link.]
vts 04_2.002
[You must be registered and logged in to see this link.]
4.2.003
[You must be registered and logged in to see this link.]
4.2.004 [You must be registered and logged in to see this link.]

4.3 001 to 004
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

4.4 001 to 004
: [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

4.5end
[You must be registered and logged in to see this link.]

sau khi nối lại các file để có các vts 04_1,vts 04_2,vts 04_3,vts 04_4 và vts 04_5 các bạn có thể dùng chương trình nero ghi đĩa theo dạng dvd-video để có dĩa dvd cổ tích việt nam vol 4


_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)