Các bạn làm theo hướng dẫn nầy, các bạn có thể tải MEGA, RAPID, FILESERVE với tốc độ của TK premium! Các bạn chịu khó tí nhưng xong rồi tải rất OK!
Dưới đây là hai ảnh chụp màn hình cung cấp cho bạn một tổng quan về cái chúng ta sẽ có:
Megaupload :
Before
 Free Download megaupload, rapidshare, fileserve với tài khoản premium - hot MegauploadBefore


After
 Free Download megaupload, rapidshare, fileserve với tài khoản premium - hot MegauploadAfter
Fileserve
Before
 Free Download megaupload, rapidshare, fileserve với tài khoản premium - hot FilleserveBefore

After
 Free Download megaupload, rapidshare, fileserve với tài khoản premium - hot FilleserveAfter-1

Bước 1:

Đi đến: [You must be registered and logged in to see this link.]
 Free Download megaupload, rapidshare, fileserve với tài khoản premium - hot Register

Bước 2:
Đi đến: [You must be registered and logged in to see this link.]
 Free Download megaupload, rapidshare, fileserve với tài khoản premium - hot Formulair
Bước 3:

Đăng kí xong, Bạn có cửa sổ này:
[You must be registered and logged in to see this link.]

Quote:
Translate : You're subscribed!
However, you still need to validate your account by clicking
activation link we sent to you !
Bước 4:
 Free Download megaupload, rapidshare, fileserve với tài khoản premium - hot AprescliqueLienActivation
Đi đến hộp thư của bạn và trong Hộp thư đến của bạn tìm kiếm email kích hoạt và nhấp vào liên kết và bạn sẽ có các trang này:

Quote:
Translate : Registration Confirmation
Your account is activated! You can now log in!
We invite you to configure your computer to use our services.
You will find all information concerning installation in our debridns Install tab.
Bước 5:

Bạn login:
 Free Download megaupload, rapidshare, fileserve với tài khoản premium - hot AfterLogin_2-1
Quote:
Translate : Welcome debridns!
Changes will be active within 15 seconds.
If they are not after this period, restart your browser to reflect the changes.

Happy surfing!
Sau khi đăng nhập bạn có này
 Free Download megaupload, rapidshare, fileserve với tài khoản premium - hot PageApresConnection

Bước 6:

Bây giờ bạn sẽ cấu hình DNS:
Quote:
1. Go to Control Panel (Start / Control Panel)
2. Go Network and Internet
3. Go into Network and Sharing Center
4. Click Change settings of the map (left)
5. Right click on your active connection and go to Properties
6. Double click on Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4)
7. Check Use the following DNS server addresses and insert the following DNS:
Preferred DNS server: 85.17.255.198
Alternate DNS server: 46.19.33.120
8. You can click OK and close all
9. You just have to restart your browser
 Free Download megaupload, rapidshare, fileserve với tài khoản premium - hot Ipv4

Sau khi tất cả các bước bạn phải làm là cập nhật trình duyệt của bạn và tải
================================================== ======================

Mình đã làm thử và thành công, chúc các bạn thành công.
Khi bạn lấy link rồi đang down thì đừng có đổi DNS, nếu không link sẽ không resume được

Nguồn: blogspot.com

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)