1.Đầu tiên phải có công cụ chỉnh sửa cookie (Trên firefox):
- Với Firefox 3.6 trở xuống: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Với Firefox 4 : [You must be registered and logged in to see this link.]
2.Cách add cookie:
B1: Vào Công cụ, chọn Cookie editor:
Chi tiết cách sử dụng cookie cho tất cả các host đây!!!! 1
B2: Trong cửa sổ hiện ra chọn add
Chi tiết cách sử dụng cookie cho tất cả các host đây!!!! 2
Tùy trang muốn add cookie, bạn điền vào các mục như sau:
Hotfile.com :

Name: auth
Content: (Your Cookie)
Host: .hotfile.com
Path: /

Fileserve.com :

Name: cookie
Content: (Your Cookie)
Host: .fileserve.com
Path: /

Filesonic.com :

Name: PHPSESSID
Content: (Your Cookie)
Host: .fileserve.com
Path: /

Rapidshare.com :

Name: enc
Content: (Your Cookie)
Host: .rapidshare.com
Path: /

Megaupload.com :

Name: user
Content: (Your Cookie)
Host: .megaupload.com
Path: /
Các bạn có vào đây lấy cookie : [You must be registered and logged in to see this link.]

Sau khi điền xong thì nhấn save. Truy cập vào trang web đã add cookie. Nếu thành công thì sẽ như thế này: Chi tiết cách sử dụng cookie cho tất cả các host đây!!!! Hotfile5%5B6%5D
Còn nếu không có gì thay đổi thì cookie đã bị die.
Chúc các bạn thành công!

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)