Khi bạn vào trang profile của chính mình, hay của người khác - hãy ghé qua thẻ "Visitor messages". Thẻ này dùng để trao đổi thông tin dễ dàng hơn. Nhất là đối với friendlist của mình.

Trước hết vào Lý lịch > Giao diện > Allow visitors messages on my profile chọn đối tượng có thể Post tin nhắn trong profile của mình, có 4 tùy chọn:
Spoiler :
1.Tất cả thành viên
2.My friends (Bạn)
3.Nobody (không ai, tất nhiên là trừ admin )
4.Hide this tab (Ẩn thẻ Visitor messages)

Visitor messages Profil13
Cách gửi tin trong Visitor messages:
Visitor messages Profil10
Khi gửi bài trong profile của 1 thành viên, nó sẽ hiện trên Visitor messages của profile đó, thành viên khác hoặc chính thành viên đó có thể vào profile đó để post bài trò chuyện. Chức năng này được sử dụng rất phổ biến trong những 4rum vbb. Thành viên có thể giao tiếp với nhau dễ dàng hơn - không cần sử dụng tin nhắn riêng hay spam trong bài viết.

Visitor messages kết hợp tốt với chức năng Friends and foes đã giới thiệu trước đó ([You must be registered and logged in to see this link.])
Bạn có thể truy cập nhanh vào profile của friends trong profile của chính mình, cũng như friends của thành viên khác trong profile của họ. Profile sẽ là chiếc cầu nối các thành viên với nhau. Foes (kẻ thù) không thể truy cập vào profile của bạn được
Visitor messages Profil11
Khi truy cập vào profile của 1 thành viên chưa add friend hay foes, bạn có thể add nhanh mà không cần add trong lý lịch của mình như [You must be registered and logged in to see this link.]
Visitor messages Profil12
2 thành viên add friend với nhau sẽ trở thành bạn mà không cần chấp nhận yêu cầu trong Lý lịch. Tuy nhiên, thỉnh thoảng hãy ghé vào Friends and Foes để xem bạn được ai quý mến và muốn kết bạn với mình
Khi đăng nhập, Mega ViVo hãy ghé qua profile của mình để xem bạn nhận được gì hôm nay nhé !
Chú ý : để vào profile của một thành viên trên 4rum - kể cả chính mình, click bất kì đâu có tên thành viên đó (như Danh sách thành viên, tên trên bài viết, tên trong danh sách truy cập gần đây, ....)
Chúc vui !

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)