1 - Lỗi Wrire Protection

Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB Usbdrivewriteprotected_thumb

Nó, chính nó phải không Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB 21
Không những nó, mà còn kèm theo một vài tên đồng bọn như là

  • Cannot copy files and folders, drive is write protected
  • Cannot format the drive, drive is write protected
  • The disk is write protected
  • Remove write protection or use another disk
  • Media is write protected
OK !
Bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt 1 lúc từng số đó tên

Start Menu >> Run, gõ regedit, enter phát

Tìm đúng đến khóa này

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\StorageDevicePolicies


Nhìn sang bên phải, thấy 1 giá trị Dword tên là WriteProtect
Ok click vào nó 2 cái

Đổi giá trị của nó thành 0
Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB Disablewriteprotection_thumb


Lưu ý : Trong trường hợp không có khóa
StorageDevicePolicies thì bạn tạo ra bằng cách Click chuột phải vào Control, chọn new KEY và đặt tên là StorageDevicePolicies

Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB 8lgb5gn6ktkdh4fuuh

Sau khi đã tạo KEY StorageDevicePolicies
bạn chuột phải StorageDevicePolicies
vào và chọn NEW - DWORD đặt tên cho nó là WriteProtect và đặt giá trị cho nó là 0

Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB Uj2bz46jcse5xq3w8ms3
Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB Z8slo1jh4jn8o4qoic83


Xong ! Vừa dẹp được nó và đồng bọn ! Khởi động lại máy hoặc logoff để đưa chúng vào trại giam !
Chúc thành công !


2 - Lỗi Please insert a disk into


Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB Insertadiscintodrive_thumb
Đây là mặt mũi lỗic của nó ! Các anh em chú ý nhận dạng

Bước 1 : Chuột phải vài My Computer, chọn Manage

Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB Windowsxpmanageoption_thumb

Bước 2 : Anh em chọn Disk Management

[center]Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB Windowsxpdiskmanagement_thumb

Bước 3 : Anh em chuột phải vào ổ đĩa USB, chọn Change Drive Letter and Paths

[center]Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB Changethedriveletterofremovabledrive_thumb

Bước 4 : 1 cửa sổ mới hiện ra, anh em nhấn CHANGE và chọn 1 ký tự ổ đĩa bất kì
Tiếp đó close tất cả lại

Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB O63dk2ozpwbahqxy2io7


[center]3 - Lỗi Generic volume cannot be stopped right now" error when Removing a pen-drive
[center]Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB Tih0ahc492309u257m

lỗi này gặp phải khi có 1 chương trình hay 1 chú virus nào đó đang được thực thi từ USB của bạn
Để khắc phục lỗi này, anh em download phần mềm Unlocker
1.8.8 tại
[You must be registered and logged in to see this link.]

Sau khi download về anh em setup lên, chạy nó vào chuột phải vào USB chọn Unlock
Hiện ra một hộp thoại mới anh em chọn Unlock Alll
[center]Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB Ztwjgt27foh9ibcb8br[/center]

[/center]

[/center]

[/center]4 - Lỗi không xuất hiện ổ đĩa USB trong My Computer

Lỗi này mắc phải khi USB của bạn được nhận diện, có biểu tượng ở thanh Taskbar nhưng trong My computerthì Tìm mãi chẳng thấy đâu
Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB Z32owrd695lxkhnevbdz


Để khắc phục lỗi này các bạn làm tương tự cách khắc phục lỗi thứ 2

[/center]

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)