Khi có bản beta 2 của Advanced SystemCare 4 mình đã thực hiện Việt hóa 1 phần và định chờ khi có Final thì hoàn thành nốt nhưng mà tự thấy bản beta 3 sẽ không khác về giao diện với Final nên tiến hành Việt hóa nốt nhưng một vài chỗ không Việt hóaMột số hình ảnh :

 Ngôn ngữ Tiếng Việt cho Advanced SystemCare 4 31453719

 Ngôn ngữ Tiếng Việt cho Advanced SystemCare 4 83282529

 Ngôn ngữ Tiếng Việt cho Advanced SystemCare 4 14910432

 Ngôn ngữ Tiếng Việt cho Advanced SystemCare 4 23083558

 Ngôn ngữ Tiếng Việt cho Advanced SystemCare 4 89857567

 Ngôn ngữ Tiếng Việt cho Advanced SystemCare 4 83857851

 Ngôn ngữ Tiếng Việt cho Advanced SystemCare 4 57342465

 Ngôn ngữ Tiếng Việt cho Advanced SystemCare 4 34721576

 Ngôn ngữ Tiếng Việt cho Advanced SystemCare 4 72693215

Download bộ cài
[You must be registered and logged in to see this link.]


Download ngôn ngữ Tiếng Việt
[You must be registered and logged in to see this link.]


Cách dùng: Cài đặt chương trình và ngôn ngữ bình thường, nếu bạn cài ASC vào theo đường dẫn khác mặc định thì cần chỉnh lại nơi cài ngôn ngữ . Sau đó bạn vào More -> settings -> user interface -> language và chọn Tiếng Việt

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)