GPU-Z 0.5.4

GPU-Z – Một tiện ích nhỏ gọn được thiết kế để hiển thị tất cả thông tin về card màn hình và GPU của bạn.
Các tính năng chính của GPU-Z :
– Hỗ trợ các dòng card màn hình của NVIDIA và ATI.
– Hiển thị adapter, GPU và hiển thị thông tin.
– Hiển thị overclock, xung mặc định và 3D
– Xác nhận kết quả
– Không yêu cầu cài đặt.
Changelog
– Considerably improved startup time on ATI cards, faster on NVIDIA, too
– Improved rendering on high-DPI screens
– Fixed ROP count reading on AMD Radeon HD 6790, Turks & Whistler
– Fixed sensor count on Caicos, Whistler, Turks
– Fixed OpenCL detection on some NVIDIA drivers
– Memory size reading support for AMD Fusion GPUs
– Added die size and transistor count for GF108, GF114, Turks, Caicos
– Added detection for more Intel Sandy Bridge GPUs
– Added detection for variants of GT 220, GTS 450
– Added detection for faked cards based on GTS 250, 9600 GT, NV41M
– Added detection for GeForce GTX 560 non-Ti, GT 520, GF116 based GTS 450, GT 550M, GeForce 315, GeForce 405, Quadro 2000 & 6000
– Added detection for GeForce GTX 560M, GT 555M, GT 550M, GTX 540M, GT 525M, GT 520M, GTX 415M, GT 410M, Quadro 1000M, NVS 4200M
– Added detection for GT218 based ION 2 / 9300 GS / 8400 GS / 405 / NVS 300
– Added detection for HD 6750, HD 6770, HD 6850M, HD 6970M, HD 6670M, HD 6650M, HD 6330M, FirePro 2260Screenshot
GPU-Z 0.5.4
GPU-Z 0.5.4 – Xem thông tin chi tiết card màn hình. Gpuzv054
GPU-Z 0.5.4 ROG
GPU-Z 0.5.4 – Xem thông tin chi tiết card màn hình. Gpuzv054rog
Homepage
[You must be registered and logged in to see this link.]


Download
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)