WinASO Registry Optimizer 4.7.2 - Dọn dẹp Registry tiên tiến 29778019


WinASO Registry Optimizer là một công cụ tiên tiến dọn sạch Registry và tối ưu hóa cho Windows cho phép bạn an toàn trong sạch và sửa chữa các vấn đề Registry với một cú click chuột đơn giản.

Nó quét registry Windows và tìm thấy thông tin không chính xác hoặc đã lỗi thời trong registry. Bởi sửa chữa những thông tin lỗi thời trong Windows registry, hệ thống của bạn sẽ chạy nhanh hơn và không bị lỗi.

Với một vài bước đơn giản,
WinASO Registry Optimizer sẽ quét toàn bộ registry của bạn cho bất cứ mục nhập không hợp lệ và cung cấp một danh sách các lỗi được tìm thấy. Sau đó bạn có thể chọn để làm sạch mỗi mục hoặc tự động sửa chữa tất cả sau khi thực hiện một dự phòng.

WinASO Registry Optimizer có thể khôi phục lại các thiết lập Internet Explorer, bao gồm IE Home Page, IE Window Title, etc WinASO Registry Optimizer là cũng được thiết kế để sửa vấn đề phổ biến như bị từ chối truy cập vào ổ đĩa bị thiếu và bất hợp pháp sửa đổi các trang Internet Explorer.


What's new in WinASO Registry Optimizer v4.7.2 ?

Newly add free tools such as Auto Shutdown, Performance Monitor. Registry Cleaner and System Optimizer functions are improved as well.


Hệ thống: Windows 2000/XP//2003/Vista(32, 64 bit)/7(32, 64 bit).


Code:
Product Information

Developer: X.M.Y International, LLC
Product Name: WinASO Register Optimizer
Program Version: 4.7.2
Released on: Jul 19, 2011


Screenshot:

WinASO Registry Optimizer 4.7.2 - Dọn dẹp Registry tiên tiến Winaso472


Homepage: [You must be registered and logged in to see this link.]

Download:


[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

WinASO Registry Optimizer 4.7.2 Portable

[You must be registered and logged in to see this link.]

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)