Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Dragon_ball_logoDragon Ball Z Mugen Edition 2007

 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Menu_orig

 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Images?q=tbn:ANd9GcRdUd8gvY9etA8leTnitz8A2tHe2Unoa2-YcU_-EuhW-6r4Gl8U&t=1

 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Download.700x0
Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


Dragon Ball Mugen Edition 2008


 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Db-mugen-2008-1

 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Db-mugen-2008

 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Download.700x0
Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


Dragon ball mugen 2009


 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 DragonBallGT2

 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Mugen130jv8

 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Download.700x0
Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]
pass: [You must be registered and logged in to see this link.] hoặc gamehay.net


Dragonball Mugen 2010

 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 DBZE2010

 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 70238060927561420514 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Download.700x0
Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


Dragon Ball MUGEN Edition 2011


 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Untitled

 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Untitled2

 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Untitled4

 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Download.700x0
Code:
[You must be registered and logged in to see this link.]

Cách ghép file bằng FFSJ
*Down FFSJ ở đâyCode:
[You must be registered and logged in to see this link.]
*FFSJ chỉ hỗ trợ ghép các file dạng .001, .002, .__a, .__b không hỗ trợ các file khác
*Sau khi các bạn download các tập tin .001, .002 hay __a, __b các bạn muốn ghép không bị lỗi phải để tất cả các file chung 1 thư mục và tên file phải giống nhau .
*Mở chương trình rồi chọn Tab Joining :
 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Join
*Nhấn vào "First split part" mở file .001 or .__a . Chọn thư mục chứa file được ghép lại tại "Output file" , "Split parts are in different locations" ( chia các part theo nguồn khác nhau ) cái này bạn không cần phải chọn vì nhiều khi bạn download file không được trên host này, phải download từ host khác . Xoá các part khi file được ghép thành công "Delete Split parts after joining"
 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Joinlist
*Sau khi chọn các dữ liệu xong các bạn nhấn vào "Join" và chờ đợi sau ghi ghép file hoàn thành sẽ có thông báo :
 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 Joincomplete

*nếu có Password thì nhập pass vào nhé
 Tổng hợp Dragon Ball Mugen 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 2afig6p
Ai fan Dragon Ball thì ko thể bỏ qua!!!

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)