Tập 1
Spoiler :
Tân Tây Du Ký (2): Sư phụ bị làm luật
Spoiler :
Sau một hồi đôi co, sư phụ đành phải xuống nước...


Tân Tây Du Ký (3): Bản Photo thần chú
Spoiler :


Sư phụ mừng rỡ cầm vòng kim cô về nói với Ngộ Không.
Tân Tây Du Ký (4): Hành là chính
Spoiler :Tân Tây Du Ký (5): Khách sạn 4 sao
Spoiler :

_________________