Cs Silencer 20110726170015
 Cs Silencer 20110726170101
 Cs Silencer 20110726165938


Link down đây:-part1:[You must be registered and logged in to see this link.]
-part2:[You must be registered and logged in to see this link.]
-part3:[You must be registered and logged in to see this link.]
Pass Setup:cfofline

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)