Thân chào các xạ thủ!
Một số xạ thủ gặp phải lỗi rf019.rez trong quá trình cập nhật phiên bản 1090 - "Đại bàng trắng". Các bạn cần tải lại Bản cài đặt để có thể vào game như bình thường.
[UPDATE] HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI RF019.REZ Loicf
Nếu gặp phải lỗi này, các bạn
cần tải lại Bản cài đặt
BQT rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện này.
Đột kích - Trong tầm ngắm

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)