Như tiêu đề, khỏi giới thiệu thêm về nội dung topic.

Lưu ý khi đặt câu hỏi và trả lời trong chuyên đề này :

* Viết bài có dấu, không spam.

* Không xin key hay xin kiếc gì trong này (vì ngoài kia có 1 rổ)

* Nếu vấn đề phức tạp xin post kèm ảnh để dễ dàng xử lý.

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)