Avira AntiVir Professional 9.0.0.730

 Avira AntiVir Professional 9.0.0.730 - Trình diệt virus mạnh mẽ 2ewpfs6

Avira AntiVir Personal - Phần mềm chống virus miễn phí được thiết kế mạnh mẽ và dễ dùng, nhằm cung cấp chức năng bảo vệ chống virus đáng tin cậy cho người dùng gia đình.

Avira cung cấp: nhận diện số lượng lớn các loại virus, trojan, backdoor, worm,... Các cập nhật cộng dồn tự động các nhận dạng số virus, bộ máy nhận diện và toàn bộ phần mềm. Bảo vệ chống virus thường xuyên, với chức năng giám sát thời gian thực Virus Guard. Quá trình cài đặt và cấu hình chỉ trong đôi bước. Bảo vệ chống lại mọi mối đe dọa đã và chưa biết, sử dụng hệ thống mạnh mẽ tiên tiến.

Lên lịch quét tự động virus và cập nhật hệ thống. Hỗ trợ qua diễn đàn và điện thoại, cơ sở dữ liệu về các virus trên trang web. Hỗ trợ Vitsa. Nhận diện và loại bỏ rootkit.

Phiên bản 9 bổ sung một giao diện tăng cường, bộ máy chống virus theo thành phần nhằm cải thiện tốc độ quét, hệ thống bảo mật an toàn tích hợp, cùng hỗ trợ SMTP cho AntiVir MailGuard.

Avira AntiVir Personal gives you the following functions:
• Control Center for monitoring, administering and controlling the entire program
• Central configuration with user-friendly standard and advanced options and context-sensitive help
• Scanner (On-Demand Scan) with profile-controlled and configurable search for all known types of virus and malware
• Integration into the Windows Vista User Account Control allows you to carry out tasks requiring administrator rights
• Guard (On-Access Scan) for continuous monitoring of all file access attempts
• Integrated quarantine management to isolate and process suspicious files
• Rootkit protection for detecting hidden malware installed in your computer system (rootkits)(Only for 32-bit systems)
• Direct access to detailed information on the detected viruses and malware via the Internet
• Simple and quick updates to the program, virus definitions, and search engine through Single File Update and incremental VDF updates via a webserver on the Internet
• Integrated Scheduler to plan one-off or recurring tasks, such as updates or test runs
• Very high rates of virus and malware detection using innovative search technologies (search engines) and heuristic search processes
• Detection of all common archive types, including detection of nested archives and smart extensions
• High-performance multithreading function (simultaneous high-speed scanning of multiple files)
Operating systems:- Microsoft Windows Vista (32 or 64 Bit) or
- Microsoft Windows XP Home or Professional, SP3 recommended, or
- Microsoft Windows 2000, SP 4 recommended
What's New in This Release:· Version 8 offers: integrated WebGuard, an enhanced interface, a modularized AV-search engine for improved scan performance, AntiBot and AntiDrive-by and a new module: Rescue Systems.
Homepage[You must be registered and logged in to see this link.]


Download[You must be registered and logged in to see this link.]_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)