Giới thiệu mọi người từ điển ngữ pháp tiếng Nhật
- 173 ngữ pháp ôn thi 2kyuu
- Tổng hợp 500 ngữ pháp
Link
[You must be registered and logged in to see this link.]
Từ điển Javidic 2008 ( Thương mại + Máy tính ) cho babylon.
- Từ điển Nhật - Việt
- Từ điển Việt - Nhật (search tiếng Việt không dấu)
Link
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)