không cần thiết phải là IDM mới nhất vì nó cũng không có tác dụng
mà cũng không nhất thiết cứ phải IDM, anh nào khác cũng được
phương pháp này áp dụng cho mọi trường hợp, mọi file, mọi kích thước, mọi đường truyền và mọi trình download

khi tải, giữ nguyên trang mediafire
khi đứt (không cần biết lý do gì):
nhấn pause (tạm dừng)
quay lại trang wed nhấn refresh (làm tươi, cập nhật)
khi trang wed cho tải, không được đá động gì tới nó
quay lại trình download, nhấn resume (tải tiếp)
hết

xin hãy trân trọng bản quyền tác giả

xin nói thêm

ở các diễn đàn khác cũng có đề cập những cách tương tự của mình
nhưng những cách đó của họ không chính xác, thành công thấp, và rất có nguy cơ tải lại từ đầu

tốt nhất các bạn nên làm đúng và tuần tự theo cách của mình đã nói ở trên
cách này cũng có thể áp dụng để down những phim online 100%

_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././
10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t

Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././
Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.)